• محصولات
  • فعالین بازار

بهترین فرصت های تجاری در بازار روز زوزا

بازار روز زوزا تنها یک سرویس تبلیغاتی نیست، این سرویس امکانی را فراهم می نماید که تنها با فشردن یک کلیک، به راحتی نیازمندی های خود از قبیل درخواست خرید(عادی)، درخواست فروش(عادی)، درخواست خرید گروهی و فروش گروهی و ...را به گستره مخاطبین خاص ارسال نموده و فرصت دریافت  انبوهی از پاسخ های شگفت انگیزه متناسب با نیاز خود را فراهم نمائید

 

" پیشنهاد کاری و تجاری از شما

پاسخ مناسب و شگفت انگیز از بازار "

 

درخواست خرید عادی

 

درخواست خرید گروهی

 

درخواست فروش عادی

 

درخواست خرید اضطراری

 

درخواست فروش گروهی

 

درخواست فروش اضطراری

 

دریافت بهترین پیشنهادات تجاری ، کاری و خدماتی مطابق با نیاز شما

با استفاده از سرویس بازار روز زوزا با انبوهی مخاطب مناسب ارتباط بر قرار نموده و از فرصت های نهفته در بازار زوزا بهره مند گردید. با استفاده از سرویس بازار روز زوزا با هزاران تامین کننده تضمین شده در ارتباط باشیـد و متناسب با نیازهای تجاری و بازرگانی خود، بهترین  پیشنهادات را از سمت تامین کنندگان و خریداران بازار های عمده فروشی و خرده فروشی زوزا دریافت نمایید 
دی ان ان